Aljašský malamut patrí k najmohutnejším severským plemenám psov. Nemusí bezpodmienečne vychádzať s inými psami, ale človeku je určite verným spoločníkom. História Aljašský malamut sa začal chovať na severozápade Aljašky, kde bol na začiatku používaný na ťahanie majetku ľudí,