Pes, najlepší priateľ človeka, je oddávna blízkym spoločníkom mnohých ľudí. Aj keď s nami žijú v jednej domácnosti, neraz s nami zdieľajú jednu posteľ, vždy sa nájdu určité špecifiká, ktorými nás prekvapujú. Po svojich predkoch vlkoch totiž zdedili množstvo vzorcov