Chladné zimné ročné obdobie je pre mnohé divožijúce zvieratá veľmi náročné na prežitie. Energetické nároky na tvorbu tepla sú veľmi vysoké, ale príjem energie potravou je veľmi nízky a nedostačujúci. Takisto ako divé zvieratá, aj psy žijúce počas