Uši sú veľmi dôležitým zmyslom pre psa. Ich sluch je oveľa lepší, než ten náš ľudský. Tak ako iné časti tela, aj uši môžu ochorieť. Preto je potrebná pravidelná kontrola uší vášho miláčika. Hlavne psíci s visiacimi uškami