Utekanie vonku je najviditeľnejším problémom laických psíčkarov pri výchove psa. Žiaduce je, aby pes mal s pánom tak vytvorené puto, že sám chce byť v blízkosti majiteľa aj keď je pustený navoľno a sám dáva pozor na to, aby sa