V minulosti hrala dôležitú úlohu riadková inzercia v dennej alebo špecializovanej tlači, alebo chovateľské burzy, chovprodukty, výstavy, či známosti. Dnes hrá hlavnú rolu pri kúpe, predaji, či darovaní domáceho miláčika internet. Internet obsahuje veľké množstvo inzertných stránok, na